O nás - EUCOS SK s.r.o.

Prejsť na obsah
POMÁHAME ROZVÍJAŤ
PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
AJ VO SVETE
Od vzniku firmy EUCOS SK s.r.o. v roku 2006 boli naše aktivity zamerané hlavne na priemysel. Hlavnou činnosťou bola rekonštrukcia a obnova priemyselných objektov. Postupne sa nám podarilo získať skúsenosti z hutníckeho, energetického a aj strojárenského priemyslu, ktoré sú z hľadiska realizácie pre túto oblasť stavebníctva veľmi cenné. Máme skúsenosti s výrobou a montážou oceľových konštrukcií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Španielsko, Francúzsko, Turecko, Rumunsko a Nemecko)
Pokrok a kvalita sú našim kľúčom
k úspechu

Dbáme na najvyššiu kvalitu našich služieb a výrobkov. Neustále zlepšujeme výrobné procesy a kvalifikovanosť našich pracovníkov. Zúčastňujeme sa odborných seminárov, prezentácii a školení. Na skvalitnenie našich prác a služieb sme rozšírili aj našu infraštruktúru a vozový park.
Eucos
Moderné technické vybavenie

Naše investície vedú do kvalitných a moderných strojov, ktoré sú spojením s vysoko kvalifikovanými zamestnancami zárukou spokojnosti aj toho najnáročnejšieho zákazníka.
Eucos
Spoločnosť tvoria oddelenia potrebné k realizácii a uskutočňovaniu prác v zmysle portfólia firmy:
● stavebná výroba
● výroba oceľových konštrukcií
● logistika a doprava
● finančné oddelenie
● príprava a rozpočty
● účtovné oddelenie
● bezpečnosť a kvalita
● vedenie spoločnosti
eucos-o-nas
CIEĽ SPOLOČNOSTI

Cieľom spoločnosti EUCOS SK s. r. o. je prezentovať sa ako líder v stavebnom priemysle a poskytovať nákladovo efektívne a kvalitné výrobky a služby na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Usilujeme sa neustále rozširovať podnikateľské aktivity v hlavných oblastiach našej pôsobnosti, medzi ktoré patrí realizácia priemyselných stavieb, výroba a montáž oceľových konštrukcií, ineteriérový dizajn, aplikácia náterových systémov, sanácia betónových konštrukcií, diamantové rezanie a jadrové vŕtanie, opravy plochých striech a konštrukcií, opláštenie hál a budov, výškové a zemné stavebné práce a špeciálne čistiace práce.
Návrat na obsah