Systém manažérstva - Eucos

EUCOS SK s.r.o.

SKÚSENOSTI V PRIEMYSELNÝCH STAVBÁCH

Prejsť na obsah
Cieľom spoločnosti EUCOS SK s. r. o. je prezentovať sa ako líder v stavebnom priemysle a poskytovať nákladovo efektívne a kvalitné výrobky a služby na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Usilujeme sa neustále rozširovať podnikateľské aktivity v hlavných oblastiach našej pôsobnosti, medzi ktoré patrí realizácia priemyselných stavieb, výroba a montáž oceľových konštrukcií, aplikácia náterových systémov, sanácia betónových konštrukcií, diamantové rezanie a jadrové vŕtanie, opravy plochých striech a konštrukcií, opláštenie hál a budov, výškové a zemné stavebné práce a špeciálne čistiace práce.


Naša spoločnosť preto zaviedla Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý pozostáva z týchto zložiek:


  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2016
  • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2016
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2009
Prijatím politiky IMS sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady IMS prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a na trvalé zlepšovanie procesov.
Rozširovaním našich podnikateľských aktivít v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií sme postupne zaviedli aj:
Integrovaný manažérsky systém aj procesy zvárania a výroby oceľových konštrukcií sú pravidelne preverované certifikačným orgánom TÜV SÜD.

Naďalej chceme byť organizáciou, ktorú zákazníci budú vyhľadávať preto,
lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby.
Rýchly kontakt
KONTAKTY

EUCOS SK  s.r.o
Kováčska 38
04425 Medzev
Pracovná doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Návrat na obsah