Systém manažérstva - EUCOS SK s.r.o.

Prejsť na obsah
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Naša spoločnosť zaviedla Integrovaný manažérsky systém (IMS)pozostáva z týchto zložiek:

  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2016
  • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2016
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001:2019


Prijatím politiky IMS sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady IMS prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a na trvalé zlepšovanie procesov.

eucos-o-nas
Rozširovaním našich podnikateľských aktivít v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií sme postupne zaviedli aj:


Integrovaný manažérsky systém aj procesy zvárania
a výroby oceľových konštrukcií
sú pravidelne preverované certifikačným orgánom TÜV SÜD.


Sme organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú,
pretože poskytuje kvalitné a komplexné služby.

Návrat na obsah